Geplaatst door & opgeslagen onder Transport.

Logistieke sector koploper in arbeidsproductiviteit

De arbeidsproductiviteit van de sector transport en logistiek is de afgelopen jaren harder gegroeid dan het Nederlandse gemiddelde. Wel ligt het niveau van de arbeidsproductiviteit in ons land lager, blijkt uit onderzoek van ABN Amro naar de Nederlandse arbeidsproductiviteit in Europa.

In 2016 was de toegevoegde waarde van de transportsector 46 euro per gewerkt uur. Dit is 27 procent boven het gemiddelde binnen de Europese Unie. Voor Nederland als geheel lag dit op 48 euro. In 1995 lag dit voor de transportsector nog op 30 euro en voor Nederland als geheel op 37 euro. De transportsector beweegt, zo constateren de economen van ABN Amro, wel langzaam naar het Nederlandse gemiddelde.

** bron: Logistiek.nl **

 

Terug naar overzicht